زهرا السادات اسمعیل زاده حسینی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زهرا السادات اسمعیل زاده حسینی
نام کاربری: user754
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 13234
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

زهراالسادات اسماعیل زاده حسینی هستم تدریس می کنم وبه پیشرفت ورشددر زندگی تا وقتی زنده هستیم اعتقاد دارم . معتقدم هر یک ازاعضای خانواده مخصوصا مادر خانواده اگر رشد کندبر همه اعضای خانواده تاثیر دار .به خودم افتخار می کنم که هنوز در حال کار ویادگیری هستم . با تشکر

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود