زهرا السادات اسمعیل زاده حسینی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

زهرا السادات اسمعیل زاده حسینی
نام کاربری: user754
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 17428
تعداد افراد دنبال کننده: 15

user754 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

زهراالسادات اسماعیل زاده حسینی هستم تدریس می کنم وبه پیشرفت ورشددر زندگی تا وقتی زنده هستیم اعتقاد دارم . معتقدم هر یک ازاعضای خانواده مخصوصا مادر خانواده اگر رشد کندبر همه اعضای خانواده تاثیر دار .به خودم افتخار می کنم که هنوز در حال کار ویادگیری هستم . با تشکر

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود