حمید کریمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمید کریمی
نام کاربری: user735664868
تاریخ عضویت: 1397/02/03
امتیاز کاربر: 1539
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود