معصومه غلامی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

معصومه غلامی
نام کاربری: user701009
تاریخ عضویت: 1397/10/07
امتیاز کاربر: 1680
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود