دیدا حسینی-بیشتر از یک نفر
دیدا حسینی
نام کاربری: user67357584028
تاریخ عضویت: 1398/07/19
امتیاز کاربر: 11530
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

دیدا حسینی هستم.مبتکر منشور صعود یا سقوط. سالهاست که فهمیدم یک جای کار میلنگه، اما .... اما فقط یک راز هست که میتونه نجات بخش باشه که اون شهامت خواستنه. تنها یک فرد میتونه کمکت کنه که اون خودتی. و تنها یک راه هست که به نتیجه میرسی،راهی پر از سختی و لذته.منتظر شما در جاده شادیها هستم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود