محمد شامبولی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد شامبولی
نام کاربری: user635676407
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 1513
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

سلام محمدشامبولی هستم .لیسانس پدافند غیر عامل ،کارمندو ساکن تهران هستم و خوشحالم که قدم به دنیای جدیدی گذاشتم،یعنی مجموعه بیشتر از یک نفر

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود