سمیرا محسنی-بیشتر از یک نفر
سمیرا محسنی
نام کاربری: user57862892342
تاریخ عضویت: 1397/08/27
امتیاز کاربر: 32361
تعداد افراد دنبال کننده: 31

من کی ام

صرف نظر از اینکه چقدر استعداد داریم؛ با تلاش و تمرین میشه به هرچیزی رسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود