سمیرا محسنی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمیرا محسنی
نام کاربری: user57862892342
تاریخ عضویت: 1397/08/27
امتیاز کاربر: 26093
تعداد افراد دنبال کننده: 21

من کی ام

صرف نظر از اینکه چقدر استعداد داریم؛ با تلاش و تمرین میشه به هرچیزی رسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود