سمیرا محسنی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

سمیرا محسنی
نام کاربری: user57862892342
تاریخ عضویت: 1397/08/27
امتیاز کاربر: 34489
تعداد افراد دنبال کننده: 37

user57862892342 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

صرف نظر از اینکه چقدر استعداد داریم؛ با تلاش و تمرین میشه به هرچیزی رسید