محسن فیضی پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محسن فیضی پور
نام کاربری: user5447652665
تاریخ عضویت: 1397/09/01
امتیاز کاربر: 10133
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود