مهدی رحیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی رحیمی
نام کاربری: user5370769882418
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 6162
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود