محمد برخورداری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد برخورداری
نام کاربری: user525357975
تاریخ عضویت: 1397/04/19
امتیاز کاربر: 16249
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

تحصیلاتم در زمینه مددکاری اجتماعی و جامعه شناسیه علاقه مندیهای متنوعی دارم . به مطالعه و شناخت پیچیدگی های انسان و زندگی جمعی علاقه دارم و من هم دوست دارم دنیا جای بهتری برای زندگی همه باشه

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود