عاطفه خانپور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عاطفه خانپور
نام کاربری: user49802016
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 7399
تعداد افراد دنبال کننده: 10

من کی ام

عاطفه خانپور هستم کارشناس رشته حقوق و مدرس مهارت های ارتباطی بانوان میخواهیم به جای محدود کردن خودمان با اموزش دیدن جامعه ای از بانوان قوی و محکم باشیم...