مهسا باقری-بیشتر از یک نفر
مهسا باقری
نام کاربری: user492844891078616
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 10950
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی-اهل مازندران ساکن تهران- مدرس دانشگاه - تجربه ی مدیر داخلی شرکت و تجربه برگزاری کارگاههای خودشناسی و تیپ های شخصیتی رسالت من: با کمک و عشق ورزیدن به خود دنیایی خواهم ساخت تا راهگشای دیگران باشم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود