مهسا باقری-بیشتر از یک نفر
مهسا باقری

5 از 1 رای


نام کاربری: user492844891078616
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 8643
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی-اهل مازندران ساکن تهران- مدرس دانشگاه -مدیر داخلی شرکت و تجربه برگزاری کارگاههای خودشناسی و تیپ های شخصیتی