مهسا باقری-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مهسا باقری
نام کاربری: user492844891078616
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 9207
تعداد افراد دنبال کننده: 7

درباره من

دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی-اهل مازندران ساکن تهران- مدرس دانشگاه -مدیر داخلی شرکت و تجربه برگزاری کارگاههای خودشناسی و تیپ های شخصیتی