حمیدرضا کارگر | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user46383025
تاریخ عضویت: 1399/12/22
امتیاز کاربر: 162,204
تعداد افراد دنبال کننده: 22

من کی ام

بنام خدا حمیدرضا کارگر هستم دانشجویی که اشتیاقش به یادگیری کم نمیشه

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود