رها امینی-بیشتر از یک نفر
رها امینی
نام کاربری: user457592
تاریخ عضویت: 1397/02/31
امتیاز کاربر: 10870
تعداد افراد دنبال کننده: 9

user457592 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

کارشناسی ارشد روانشناسی/محقق انسان شناسی و موفقیت/13سال سابقه امورمالی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود