محمد جعفری-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user45142219
تاریخ عضویت: 1399/06/02
امتیاز کاربر: 11151
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

بنده محمد جعفری هستم لیسانس رشته کامپیوتر

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود