معین بارانی طرقبه-بیشتر از یک نفر

نام کاربری: user447056201
تاریخ عضویت: 1399/05/04
امتیاز کاربر: 1829
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

معین بارانی طرقبه هستم. کارشناس ارشد حسابداری و حسابدار، در دوره های مجموعه عزیز بیشتر از یکنفر شرکت می‌کنم تا بتونم آینده بهتری واسه خودم بسازم و بیشتر از یکنفر باشم. امیدوارم در کنار هم پیشرفت کنیم.

عضو بیشتر از یک شده ام تا آینده بهتری داشته باشم و بیشتر از یکنفر باشم .... 

  مسئولیت پذیری
  حمایت گری
  مشارکت
  صمیمیت
  مهربانی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود