مهدی احمدی-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user4283579
تاریخ عضویت: 1398/08/03
امتیاز کاربر: 24022
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

شاید این که من چ کسی هستم پاسخش سخت باشه ،از فیلسوفی پرسیدن تو چ کسی هستی گفت اگر کمک کنی برای پاسخ این سوال بزرگترین کمک رو ب من کردی ، من شخصی عادی در حال شناخت و‌کمک ب خودم هستم و تلاش میکنم ب بهبود خودم و پر انگیزه ام در این مسیر امیدوارم انسان باشم و ارزومه برای یک‌نفر هم شده مفید واقع بشم

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود