اعظم توکلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

اعظم توکلی
نام کاربری: user423385195
تاریخ عضویت: 1397/07/19
امتیاز کاربر: 2666
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

زیباترین چیزی که به دیگران هدیه میدهی کلام دلنشینت به آن هاست #اعظم توکلی مینویسم به خاطر آرامش قلب و روحم😊

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود