نادر محمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نادر محمدی
نام کاربری: user400462851753
تاریخ عضویت: 1397/10/07
امتیاز کاربر: 3636
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود