یوسف صفادار-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

یوسف صفادار
نام کاربری: user392359688
تاریخ عضویت: 1397/03/10
امتیاز کاربر: 1962
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود