محمد فرنام-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد فرنام
نام کاربری: user379852
تاریخ عضویت: 1397/01/26
امتیاز کاربر: 5822
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

محمد فرنام هستم،فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی و تهران، شوق تدریس ندای قلبی همیشگیم بوده و در مقاطعی هم مشغول به این کار بودم. یک فرد خودانگیزه که تمام مسئولیت زندگی رو متوجه خودم می دونم.به هر چیزی که اراده کنم می رسم، عاشق هدایت دیگران در یافتن رسالت شخصی شونم عاشق یادگیری ویاد دادن