محمد فرنام-بیشتر از یک نفر
محمد فرنام
نام کاربری: user379852
تاریخ عضویت: 1397/01/26
امتیاز کاربر: 5829
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

محمد فرنام هستم،فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی و تهران، شوق تدریس ندای قلبی همیشگیم بوده و در مقاطعی هم مشغول به این کار بودم. یک فرد خودانگیزه که تمام مسئولیت زندگی رو متوجه خودم می دونم.به هر چیزی که اراده کنم می رسم، عاشق هدایت دیگران در یافتن رسالت شخصی شونم عاشق یادگیری ویاد دادن