مرضیه فتاحی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مرضیه فتاحی
نام کاربری: user3669611
تاریخ عضویت: 1397/10/01
امتیاز کاربر: 13623
تعداد افراد دنبال کننده: 15

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود