مرضیه فتاحی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مرضیه فتاحی
نام کاربری: user3669611
تاریخ عضویت: 1397/10/01
امتیاز کاربر: 19505
تعداد افراد دنبال کننده: 21

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود