مینا امیرخانی-بیشتر از یک نفر
مینا امیرخانی
نام کاربری: user365074095
تاریخ عضویت: 1397/11/26
امتیاز کاربر: 11014
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم ومدت2سال در مرکزتخصصی توانبخشی اختلات یادگیری مشغول هستم ،خدامن روتوی این راه گذاشت که بابچه هاکارکنم وزمانی که این بچه هامهارتی رویادمی گیرن حالم خوب میشه وبه خودم میگم آفرین وبه خاطرهمه چیزازخدای خودم ممنونم