عباس باصری-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

عباس باصری
نام کاربری: user3146807
تاریخ عضویت: 1397/10/22
امتیاز کاربر: 36987
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

کارمند رسمی شرکت مخابرات بخش بازاریابی و مشتریان و نماینده رسمی بیمه عمر پاسارگاد.فوق لیسانس برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود