بهاره درویشی-بیشتر از یک نفر
بهاره درویشی
نام کاربری: user306976704
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 9543
تعداد افراد دنبال کننده: 10

user306976704 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

بهاره درویشی هستم مدرس مهارت های ارتباطی و عضوی از مجموعه معماری زندگی. ما در این مجموعه تلاش می کنیم تا افراد بتوانند زندگی خود را به گونه ای مطلوب طراحی کنند. معمار زندگی خود باشید...