مریم علمی تبار-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مریم علمی تبار
نام کاربری: user2729095196
تاریخ عضویت: 1397/04/31
امتیاز کاربر: 1415
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

من مریم علمی تبار 35 ساله کارشناس ارشد بازرگانی به دنبال رشد و پیشرفت شخصیت خود هستم و لحظه به لحظه تغییر کردن و کامل تر شدن را خیلی دوست دارم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود