فاطمه هرمزی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

فاطمه هرمزی
نام کاربری: user2654608422
تاریخ عضویت: 1397/02/22
امتیاز کاربر: 54665
تعداد افراد دنبال کننده: 14

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود