پریا نوروزی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

پریا نوروزی
نام کاربری: user242389051822
تاریخ عضویت: 1399/06/23
امتیاز کاربر: 6801
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

من پریا نوروزی هستم،من تشنه ی یادگیری و عاشق مطالعه ی کتاب های مختلف از جمله کتاب هایی در زمینه ی رشد وپیشرفت شخصی هستم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود