احمد طاهریان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

احمد طاهریان
نام کاربری: user2114339
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 2011
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

احمد طاهریان هستم مدیر عامل شرکت بازرگانی پردیس نگار در زمینه صادرات و واردات مواد معدنی فعالیت دارم وعلاقه زیادی به توسعه اطلاعات خودم در زمینه بازار یابی و بازرگانی بین اللملی و آموزش در این دو زمینه را دارم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود