میثم عظیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

میثم عظیمی
نام کاربری: user206005074
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 8444
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

دیپلم ریاضی فیزیک از موسسه استعدادهای درخشان، کارشناس کامپیوتر و کارشناس ارشد بازاریابی MBA. مشاور و مدرس در زمینه "راه اندازی و رشد کسب و کار"