میثم عظیمی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

میثم عظیمی
نام کاربری: user206005074
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 9474
تعداد افراد دنبال کننده: 13

user206005074 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

دیپلم ریاضی فیزیک از موسسه استعدادهای درخشان، کارشناس کامپیوتر و کارشناس ارشد بازاریابی MBA. مشاور و مدرس در زمینه "راه اندازی و رشد کسب و کار"