نسرین حیاتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نسرین حیاتی
نام کاربری: user2023760
تاریخ عضویت: 1397/02/21
امتیاز کاربر: 6670
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

نسرین حیاتی هستم .کارشناس ارشد روان شناسی ،نویسنده ،مدرس مهارتهای زندگی و مدیر وب سایت www.razeshadi.com