نسرین حیاتی-بیشتر از یک نفر
نسرین حیاتی
نام کاربری: user2023760
تاریخ عضویت: 1397/02/21
امتیاز کاربر: 7194
تعداد افراد دنبال کننده: 7

user2023760 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

نسرین حیاتی هستم .کارشناس ارشد روان شناسی ،نویسنده ،مدرس مهارتهای زندگی و مدیر وب سایت www.razeshadi.com