عبداله حاجی جعفری-بیشتر از یک نفر
عبداله حاجی جعفری
نام کاربری: user190293871543
تاریخ عضویت: 1397/12/08
امتیاز کاربر: 3700
تعداد افراد دنبال کننده: 3

user190293871543 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

عبداله حاجی جعفری هستم، دانش آموخته ی MBA، مربی بهبود مالی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود