ناهید شاکری | بیشتر از یک نفر
ناهید شاکری
نام کاربری: user17117
تاریخ عضویت: 1398/12/07
امتیاز کاربر: 12,669
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

یک معلم، که قصد دارم تمام مهارت های مورد نیاز برای یک زندگی حرفه ای را بیاموزم و آن را به اکثر افرادی که توهم دانش دارند، منطقی و حرفه آموزش دهم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود