علینقی امیرشعبانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: user1618568047
تاریخ عضویت: 1397/07/04
امتیاز کاربر: 1203
تعداد افراد دنبال کننده: 0

user1618568047 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود