حسین علی پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: user1236263
تاریخ عضویت: 1397/06/24
امتیاز کاربر: 2118
تعداد افراد دنبال کننده: 1

user1236263 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود