عانگع اصلانیان-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

عانگع اصلانیان

عانگع اصلانیان

مدیر مجموعه مدرسه فیتنس و مدرسه بازاریابی.


دوره ها

3

میانگین امتیاز

3.8

دنبال کننده

8

 محتوای کاربردی: 4.24 از 21 رای
 نحوه ارائه استاد: 3.5 از 23 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 3.7 از 23 رای
توی madresefitness.ir/angeh بیوگرافی کامل موجود است

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود