حیدر مهدوی-بیشتر از یک نفر
حیدر مهدوی

3 از 1 رای


نام کاربری: user11586003
تاریخ عضویت: 1397/02/28
امتیاز کاربر: 8624
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

من حیدر مهدوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس کارگاه های مسائل حقوقی بابیش از 17 سال کار حقوق

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود