حیدر مهدوی-بیشتر از یک نفر
حیدر مهدوی
نام کاربری: user11586003
تاریخ عضویت: 1397/02/28
امتیاز کاربر: 9361
تعداد افراد دنبال کننده: 8

user11586003 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

من حیدر مهدوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس کارگاه های مسائل حقوقی بابیش از 17 سال کار حقوق

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود