شیرین محمودی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شیرین محمودی
نام کاربری: user11379868296779
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 1911
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود