جاوید مقدم-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

جاوید مقدم
نام کاربری: user11104030
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 862
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود