علی سراج | بیشتر از یک نفر
علی سراج
نام کاربری: user0831642
تاریخ عضویت: 1397/10/09
امتیاز کاربر: 137,681
تعداد افراد دنبال کننده: 19

من کی ام

کارشناس سی تی اسکن و ام آر ای - ارشد روان شناسی بالینی - مشاور گیاهان دارویی و مربی ماساژ درمانی - مدرس اناتومی و فیزیولوژی دانشگاه

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود