علی سراج-بیشتر از یک نفر
علی سراج
نام کاربری: user0831642
تاریخ عضویت: 1397/10/09
امتیاز کاربر: 118164
تعداد افراد دنبال کننده: 13

user0831642 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

کارشناس سی تی اسکن و ام آر ای - ارشد روان شناسی بالینی - مشاور گیاهان دارویی و مربی ماساژ درمانی - مدرس اناتومی و فیزیولوژی دانشگاه

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود