علی سراج-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی سراج
نام کاربری: user0831642
تاریخ عضویت: 1397/10/09
امتیاز کاربر: 75716
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

کارشناس سی تی اسکن و ام آر ای - ارشد روان شناسی بالینی - مشاور گیاهان دارویی و مربی ماساژ درمانی - مدرس اناتومی و فیزیولوژی دانشگاه

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود