علی سراج-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

علی سراج
نام کاربری: user0831642
تاریخ عضویت: 1397/10/09
امتیاز کاربر: 116029
تعداد افراد دنبال کننده: 12

user0831642 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

کارشناس سی تی اسکن و ام آر ای - ارشد روان شناسی بالینی - مشاور گیاهان دارویی و مربی ماساژ درمانی - مدرس اناتومی و فیزیولوژی دانشگاه

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود