بهار اژدری-بیشتر از یک نفر
بهار اژدری
نام کاربری: user0685290846
تاریخ عضویت: 1397/03/16
امتیاز کاربر: 6427
تعداد افراد دنبال کننده: 14

user0685290846 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

سلام من بهار اژدری بنیانگذار تیم مدیر خود هستم تیمی که در این راستا تشکیل شد تا یک باور را در ذهن تمامی افراد جامعه به وجود بیاورد و آن هم اینکه من مدیر خودم هستم با فرا گرفتن هنر و مهارت مدیریت سرمایه های مهم زندگی خود را مانند فکر و ایده.احساس .زمان و ثروت خود را حفظ کنید و زندگی شاد خود را بسازید