یاشار صدری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

یاشار صدری
نام کاربری: user048313
تاریخ عضویت: 1397/02/25
امتیاز کاربر: 4464
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود