شهاب سعیدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شهاب سعیدی
نام کاربری: user0477
تاریخ عضویت: 1397/04/21
امتیاز کاربر: 6537
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

شهاب سعیدی هستم مدرس و مشاور پرسنال برندینگ ( برندسازی شخصی ) و بهبود مهارتهای فردی.دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد حسابرسی. من به این دنیا آمده ام تا انسانی بیشتر از خود باشم و کمک کنم شما نیز بهترین برند را از خود بسازید.