علیرضا قنبرپور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علیرضا قنبرپور
نام کاربری: user04297
تاریخ عضویت: 1397/11/08
امتیاز کاربر: 16940
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

کارشناس ارشد علوم ورزشی هستم. عاشق آموزش ورزش به نوآموزان، از کودک 6 ساله گرفته تا سالمندان، مشاور در زمینه استعدادیابی و استعدادپروری ورزشی و ارائه برنامه ورزشی... مدرس دانشگاه و ...