وحدت رستمی-بیشتر از یک نفر
وحدت رستمی
نام کاربری: user029956120925
تاریخ عضویت: 1397/09/16
امتیاز کاربر: 7809
تعداد افراد دنبال کننده: 6

user029956120925 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

مدرس و مشاور بیمه، مدرس مهارت های ارتباطی، مذاکره و فروش...

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود