وحدت رستمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

وحدت رستمی
نام کاربری: user029956120925
تاریخ عضویت: 1397/09/16
امتیاز کاربر: 6744
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

مدرس و مشاور بیمه، مدرس مهارت های ارتباطی، مذاکره و فروش...