قادر صادقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

قادر صادقی
نام کاربری: user00592
تاریخ عضویت: 1397/05/08
امتیاز کاربر: 4840
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

اگر می‌خواهید رویاها و خواب‌هایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود