تکتم ناعمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

تکتم ناعمی
نام کاربری: toktamnaemi
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 2758
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود