حسن نصرتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حسن نصرتی
نام کاربری: thnfnm
تاریخ عضویت: 1397/11/09
امتیاز کاربر: 16907
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود