فاطمه علیخانی-بیشتر از یک نفر
فاطمه علیخانی
نام کاربری: tarhkhial
تاریخ عضویت: 1397/11/20
امتیاز کاربر: 10797
تعداد افراد دنبال کننده: 8

tarhkhial بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

متولد اردیبهشت، عاشق هنر و طبیعت، رسالت من در زندگی خوب زیستن، دوست داشتن و شکر گذاری است، تا نشانگر تاثیر خارق العاده روح الهی انسان و عشق و هنر و طبیعت باشم. آمین.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود